กู้ยืมเงินออมสินด่วน อนุมัติไวภายใน3 นาที ที่แท้เป็นอย่างนี้นี่เอง

กู้เงินออมสินฉุกเฉิน อนุมัติไวภายใน 3 นาที ข้อพิสูจน์เป็นยังไง ธนาคารออมสินตอบแล้ว

จากที่มีข้อมูลด้านการเงินเกี่ยวกับใจความสำคัญเรื่องธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อออมสินเงินด่วน เงินฉุกเฉิน อนุมัติภายใน3 นาที ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้จัดการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง พบว่าใจความสำคัญดังที่กล่าวมาข้างต้นนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

จากในกรณีที่มีการบอกต่อข้อมูลโดยกล่าวว่าธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อออมสินเงินด่วน เงินฉุกเฉิน อนุมัติภายใน 3 นาที ทางธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง ได้ตรวจสอบข้อมูลรวมทั้งชี้แจงว่าธนาคารไม่มีการปลดปล่อยสินเชื่อออมสินเงินด่วน เงินฉุกเฉินอนุมัติภายในฃ 3 นาที จากที่มีหัวหน้ามาโพสต์แต่ประการใด อีกทั้งเพจสินเชื่อออมสินจำกัด ไม่ใช่เพจทางการของธนาคารออมสิน ซึ่งการปรากฏชื่อรวมทั้งตราสัญลักษณ์ของธนาคาร เป็นการแอบอ้างที่ใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาต

ข่าวปลอม

อย่างไรก็แล้วแต่ การปฏิบัติดังที่กล่าวมาข้างต้นกระทบต่อชื่อเสียงรวมทั้งภาพลักษณ์อันดีของธนาคาร รวมทั้งธนาคารจะปฏิบัติการทางกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำของสื่อโซเชียลดังที่กล่าวมาข้างต้นใดๆทั้งสิ้น

โดยเหตุนี้ขอให้ประชาชนอย่าเชื่อข้อมูลดังที่กล่าวมาข้างต้น รวมทั้งขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังที่กล่าวมาข้างต้นต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆอีกทั้งขอให้ใช้ความระมัดระวังพินิจพิเคราะห์รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกต้องจากธนาคารออมสินก่อนทุกครั้ง

Share